แนะนำ CD

Cincopa WordPress plugin

↓↓เพิ่มเติมคลิก↓↓

1.DVD   ศาสนาที่สำคัญ

จัดทำโดย               คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม

ราคา                       150         บาท

สื่อการสอนที่สามารถอธิบายให้เด็ก ๆ ได้รู้ถึงศาสนาที่สำคัญ ๆ ที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวและยังช่วยเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเชื่อของแต่ละศาสนา  เพื่อปลุกให้คนรุ่นใหม่เกิดความตระหนักในคุณค่าของศาสนานั้น ๆ ซึ่งในดีวีดีแผ่นนี้นำเสนอ  ศาสนายูดาห์หรือยิว , ศาสนาคริสต์ , ศาสนาอิสลาม ,ศาสนาฮินดู , ศาสนาพุทธ ,ศาสนาชินโต เป็นต้น

 

 

2..DVD “เพลงถึงพระเจ้า”

จัดทำโดย               สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

ความยาว               59.53 นาที

ราคา                       100         บาท

รายการดนตรีกวีศิลป์  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส นำเสนอในรูปแบบ Gospel   เพลงคือพระเจ้า เชื่อกันว่ามีที่มาจากโบสถ์ของชาวแอฟริกัน  ต้นศตวรรษ์ที่ 20 เพลงที่มีพระวาจาของพระเจ้าเป็นรากฐาน คือ พระคัมภีร์ เน้นลักษณะการใช้เสียงร้องแบบประสานเสียงเป็นหลัก เพื่อการเฉลิมฉลองโดยใส่เนื้อหาของศาสนาเข้าไป

 

 

3.CD  บทเพลงขอบพระคุณ  LazarusLazarus

โดย         ลาซารัส

ราคา       120  บาท

Lazarus  แปลว่า ผู้ที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือ  นามปากกาที่ผู้ร้องได้ใช้  และก็เป็นเพียงแค่ โลโก้ของคนทำเพลงคนหนึ่งซึ่งได้รับความช่วยเหลือมากมายทั้งจากพี่น้องที่ร่วมงานไปจนถึงกลุ่มนักร้อง ในซีดีแผ่นนี้จะประกอบไปด้วยเพลง  ความหมายรักแท้  /ไอดิน..กลิ่นฝุ่น/สะพานสายรุ้ง/จงอย่าได้กลัวเลย/ที่แห่งนี้/Never Change/กันและกัน/สีสันแห่งรัก/ก่อนจะนอน/ดวงดาว/คำสัญญาเบื้องหน้ากางเขน/ไม่มีสิ่งไหนยิ่งใหญ่กว่ารัก/ขอบพระคุณ/บทเพลงของความทรงจำ เป็นต้น

 

 

 

 

 

DVD และ VCD  “เมื่อได้พบกับพระเยซู”   แผ่นที่ 1 และ 2

จัดทำโดย               แผนกคริสตศาสนธรรม  กรุงเทพฯ

ราคา                       DVD แผ่นละ  150   บาท และ VCD แผ่นละ 100  บาท

สื่อการสอนที่ครูคำสอนสามารถนำไปใช้ได้  ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ของพระวรสารมากขึ้น  อาทิ  ซีโมน ,เปโตร,นักบุญมัทธิว,นายร้อยโรมัน,นิโคเดมัส ฯลฯ

 

เมื่อได้พบพระเยซู1

เมื่อได้พบพระเยซู2

 

 

เมื่อได้พบพระเยซู2

กลับหน้าแรก

เมื่อได้พบพระเยซู1